Kadra zarządzająca

kolo

Menedżerem zostaje zazwyczaj osoba wyjątkowo dobra w swojej dziedzinie – choć nie musi być ekspertem od komunikacji. A przecież od kierowników i dyrektorów wymaga się ogromnej wiedzy z tego zakresu. Muszą oni syntetycznie opisywać skomplikowane procesy, wyznaczać jasne cele, przekonywać przełożonych do swoich racji, skutecznie motywować podwładnych, oznajmiać im trudne decyzje, zachęcać do zmian, itp.

Wiele z tych działań przeprowadzanych jest na piśmie, chociażby w formie e-mailowej. Wiedza na temat tego, jak poprawnie komponować teksty, jak zestawiać argumenty, jak skracać komunikaty – jest we współczesnym biznesie nie do przecenienia. A przecież wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, by znacznie poprawić ten zakres kompetencji menedżera.

Korzyści dla menedżera:

  • Poznasz najczęściej spotykane bariery komunikacyjne i nauczysz się sposobów na ich pokonywanie.
  • Wzmocnisz swój przekaz pod kątem jego skuteczności – poprzez jasną argumentację i zrozumienie odbiorcy.
  • Dostosujesz swój styl, tak aby stać się jeszcze bardziej komunikatywnym.

Spraw, aby inni ruszyli za Tobą!

Zgłoś się do nas z prośbą o wycenę szkolenia.