O faworyzowaniu pracowników.

Nie wszyscy wiedzą, co oznacza słowo faworyt. Stąd niepoprawne użycie tego rzeczownika – zastosowanie go w nieodpowiednim kontekście.
Załóżmy, że szef chce postraszyć pracownika zwolnieniem z pracy (nikomu tego nie życzymy i nie popieramy takich metod).
Nie można być jednak faworytem do zwolnienia jak w przykładzie poniżej, gdyż faworyt oznacza osobę, typowaną na zwycięzcę.

Lekcja Pisania. Warsztaty dla biznesu.