Plany rozwoju na kolejny rok.

Ten wpis dedykujemy wszystkim, którzy zamierzają ogłaszać plany rozwoju na kolejny (właśnie – który?) rok.
Prezes na spotkaniu wymienia cele firmy. „W roku dwutysięcznym piętnastym planujemy dalszy wzrost sprzedaży.”
Rozwój firmy jest czymś jak najbardziej pożądanym, jednak warto pamiętać o prostych zasadach językowych.
W liczebnikach porządkowych (który z kolei rok?) odmieniamy tylko dziesiątki i jednostki.  Mówimy więc: wzrost nastąpi w roku dwa tysiące piętnastym.”