Zbędny fakt

Czasem słowo fakt warto pominąć.lekcja-pisania-warsztaty-dla-biznesu (97)

Na przykład w takim zdaniu: Dyrektor ogłosił fakt rozpoczęcia nowego projektu.
Wystarczy napisać: Dyrektor ogłosił rozpoczęcie nowego projektu. 


Opracowane na podstawie:
Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN.
Zdjęcie: www.123rf.com.

Chcesz pisać jasno i zrozumiale? Zgłoś się na warsztaty Lekcji Pisania.